Turvallinen internetin käyttö on tärkeää

Koska internet ja sen käyttäminen on yleistynyt tavallisten ihmisten keskuudessa vain muutamissa vuosissa räjähdyksenomaisesti, on selvää, että sen kohdalla on myös jouduttu oppimaan paljon uutta. Ehkäpä tärkein opittava asia on ollut internetturvallisuus. Vielä internetin alkuaikoina sivuja oli melko vähän eikä niitä juurikaan käytetty huvitarkoituksiin. Tuolloin internet-sivun luominen vaati hyvin monimutkaisia teknisiä koodaustaitoja, eikä sivuston luomiseen suinkaan pystynyt kuka tahansa. Jos kelataan nykyaikaan saakka, on tilanne muuttunut lähtötilanteesta melko radikaalisti. Nykyään kuka tahansa voi luoda sivustoja vain minuuteissa ja sivustoille kirjoitettavia tekstejä ei valvota millään tavalla. Jopa yleisiin sähköisiin tietokirjoihin on usein mahdollista tehdä muutoksia anonyymisti ilman rajoituksia. Tämä tarkoittaa sitä, että internet on täynnä valvomatonta sisältöä ja vaaroja, joita emme edes osaa varoa.

Internet on villi länsi

Monesti on täysin mahdotonta varoa sellaisia vaaroja, joiden ei tiedä edes olevan olemassa. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää valistaa ihmisiä internetissä piilevistä vaaroista. Nuorempaa digisukupolvea, tai ”diginatiiveja”, koulutetaan suojautumaan internetin vaaroilta ja koulussa, mutta esimerkiksi vanhemmalle ja internetin käytölle hieman vieraammille vanhuksille ei useinkaan ole tarjolla minkäännäköistä koulutusta internetin vaaroilta suojautumiselle. Juuri tämä tekeekin erityisesti vanhemmasta sukupolvesta suuren riskiryhmän huijauksille. Internetissä toimivat rikolliset tietävät tämän vallan mainiosti eivätkä epäröi käyttää sitä hyväkseen. Vanhusten hyväuskoisuutta käytetään kavalalla tavalla hyväksi ja näille lähetetään esimerkiksi huijausviestejä tai tarjouksia, joiden avulla näiltä viedään luotto- tai henkilötiedot. Toisinaan heiltä saatetaan myös pyytää apua tutuksi naamioituneena.

Tällaisten tapausten ehkäisemiksi nuoremman sukupolven onkin astuttava kuvioihin mukaan auttamaan. Omia vanhempia ja isovanhempia tulee valistaa tarkkaan internetin käytön vaaroista ja kehottaa olemaan avaamatta esimerkiksi epäilyttäviä sähköpostiviestejä tai internet-sivuja. Vanhusten koneelle voi esimerkiksi asentaa ohjelman, joka kieltää pääsyn kaikilta muilta paitsi määrätyiltä sivuilta tai joka blokkaa automaattisesti epäilyttävät sivustot. Näin voidaan helpommin ehkäistä riskejä ennen kuin vaaratilanteita pääsee edes syntymään. Näin myös vanhuksilla on turvallisempi olo internettiä käyttäessään, sillä heidän ei tarvitse pelätä, että tekevät jotakin väärin vahingossa. Koskaan ei voi olla liian varuillaan.