Kyberturvallisuus on monelle scifiä

Kyberturvallisuus on asia, johon ei tulisi suhtautua turhan kepeästi. Aivan kuten tavallisessa fyysisessä maailmassa, myös internetissä on mahdollista tulla ryöstetyksi. Oikeastaan voidaan jopa ajatella, että internetissä tapahtunut rikos on huomattavasti tavallista ryöstöä suurempi asia, sillä internetissä taitavaa tekijää voi olla usein lähes mahdotontaa jäljittää ja tällaisessa tapauksessa myös viedyn omaisuuden palauttaminen voi olla hankalaa ja aikaavievää. Siinä missä fyysisessä ryöstössä tekijä asuu yleensä lähiseudulla tai ainakin samassa maassa ja jää usein kiinni lähialueen valvontakameroihin, voi internet-ryöstössä tekijä näppäillä tietokonettaa vaikka Yhdysvalloista tai Intiasta käsin.

Kyberrikosten määrä johtuu tietämättömyydestä

Kyberrikoksia tapahtuu yhä tänäkin päivänä huolestuttavan suuria määriä. Useimmiten kyse ei kuitenkaan ole siitä, ettei olisi noudatettu riittävää varovaisuutta, vaan ennemminkin siitä, että vaaroista ei ole tiedetty tarpeeksi. Lähes tulkoon jokaisella maailman ihmiselle on nykyaikana ainakin jonkinnäköinen pääsy nettiin. Kuitenkin lähes 90% internetin käyttäjistä kokee olevan ainakin jossakin määrin tietämättömiä kaikista internetissä piilevistä vaaroista. On selvää, että kun edes vaarojen tyypit eivät ole tiedossa, on niitä lähes mahdoton ennaltaehkäistä, puhumattakaan siitä, että niiltä osattaisiin suojautua kokonaan.

Tietämättömyyden ongelmaan on onneksi alettu heräämään niin valtion kuin oppilaitostenkin osalta. Peruskouluissa ja yleissivistävissä oppilaitoksissa annetaan nykyään lapsille ja nuorille varsin kattavat eväät pärjätä turvallisesti kybermaailmassa, ja diginatiiveille kyberturvallisuus tuntuukin olevan nykyään luonnollinen ja itsestäänselvä asia. Vanhempaakaan sukupolvea ei tietenkään ole unohdettu ja jätetty oman onnensa nojaan. Heille monet eri tahot ovat alkaneet tarjoamaan kyberturvallisuuden maailmaan opastavia kursseja joko esimerkiksi kansalaisopiston tiloissa suoritettavaksi tai suoraan netissä omasta kodista käsin tehtäväksi. Tällaisten kurssien avulla on mahdollista valistaa itseään internetissä piilevistä vaaroista ja muokata tekemisiään niin, että internetin käyttö on mahdollisimman turvallista.

Mikäli siis koet, että vanhempasi, isovanhempasi tai muu läheisesi saattaisi kaivata pientä opastusta internetin käyttöturvallisuuteen ja kyberturvallisuuteen liittyvissä asioissa, ilmoita hänet rohkeasti kyberturvallisuutta käsittelevälle kurssille. Näin sinun ei tarvitse olla huolissasi siitä, että läheisesi tulee joutuneeksi internetissä huijauksen uhriksi, vaan voit antaa heidän liikkua netissä hyvillä mielin.